Sponsring

Öjebyns Glas & Aluminium ser sponsring som en viktig del i det lokala engagemanget, samt ett sätt att främja sitt varumärke och hjälpa kommunens föreningsliv. Sponsringen ska vara till nytta både för mottagaren och för företaget.

Riktlinjer

 • Sponsringen ska främst rikta sig till registrerade klubbar och föreningar inom Piteå kommun.
 • Sponsringen riktar sig i första hand till föreningar med ungdomsverksamheter.
 • Vi sponsrar inte verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande.

Sponsringsavtal

På ansökningsblanketten väljer varje sökande hur stor summa som önskas, inkluderat reklamskatt, moms och ev. tryckkostnader. Påbörjade avtal sträcker sig i ett år. Därefter görs nya ansökningar. Kraven på motprestationer är att Öjebyns Glas & Aluminium ska ha rätten att använda mottagarens namn för att tillkännage sponsringen, samt att mottagaren ska göra sponsringen känd för sina medlemmar genom anslag, och på en eventuell hemsida.

Uttagning och urvalskriterier för sponsringspaketen

Uttagningarna görs fyra gånger per år utav en jury bestående av fyra personer ur bolagets ledning.

Kriterier för urval

 • Syfte och riktlinjer.
 • Kostnad per person som nås.

Alla ansökningar via vår hemsida

För att förenkla handläggningen och kunna ge dig ett snabbt och rättvist besked sker alla förfrågningar och ansökningar direkt via vår hemsida. Ansökningarna tas emot fram till och med 1:a januari, 1:a april, 1:a juli och 1:a oktober. Tillkännagivandet av sponsringsmottagarna sker inom fem arbetsdagar efter utsatta ansökningsdatum.

  Föreningsnamn *

  Organisationsnummer

  Vilken sektion i föreningen avser sponsring

  Kontaktperson *

  Telefon *

  E-postadress

  Hemsida

  Adress *

  Postnummer *

  Ort *

  Antal aktiva i föreningen

  Antal aktiva i sökande sektion

  Kort beskrivning av verksamheten

  Vilken sorts exponering av vårt varumärke kan ni erbjuda?(Dräktreklam, skyltar, annonser osv.) *

  Önskad summa *

  kr

  * obligatoriskt fält