Glasfasad FW50+

fw50plus1

Med system FW50+ vidareutvecklades ett mångsidigt och uppskattat system till att bli multifunktionellt. Produktivitet och kreativitet sätter därigenom en ny standard. Fasadsystem FW50+ sticker ut med sin slanka synliga profilbredd på endast 50 mm.

Den stora variationen av täcklock som tillhör systemet, erbjuder olika valmöjligheter varvid tekniska och arkitektoniska specialsystem är en lösning. Bakom den attraktiva ytan döljer sig en beprövad teknik; det i Europa patenterade och uppskattade överlappande dränagesystemet har utvidgats med en tredje dräneringsnivå. Arkitekten får därigenom än mer gestaltningsfrihet.

De viktigaste tekniska detaljerna:

  • Värmeisolerad fasadkonstruktion i rammaterialgrupp I eller 2.1
  • Byggdjup 50-250 mm i standardutförande
  • Inbrotts- och skotthämmande systemsäkerhet enligt de nya europeiska normerna
  • Brandskyddsbröstning W 90 kan integreras
  • Kan kombineras med alla Royal S system för fönster och dörrar