Glastak FW50+

fw50plus

Med system FW50+ vidareutvecklades ett mångsidigt och uppskattat system till ett multifunktionellt system. Produktivitet och kreativitet sätter därigenom en ny standard.

Systemet för glastak FW50+ sticker ut med sin slanka synliga profilbredd på endast 50 mm. Den stora variationen av täcklock som tillhör systemet, erbjuder olika valmöjligheter varvid tekniska och arkitektoniska specialsystem är en lösning. Bakom den attraktiva ytan döljer sig en beprövad teknik; det i Europa patenterade och uppskattade överlappande dränagesystemet har utvidgats med en tredje dräneringsnivå. Arkitekten får därigenom än mer gestaltningsfrihet.

De viktigaste tekniska detaljerna:

  • Värmeisolerad fasadkonstruktion i rammaterialgrupp 1 eller 2.1 alternativt vår nya högisolerade konstruktion HI
  • Byggdjup 50-250 mm
  • Inbrotts- och skotthämmande systemsäkerhet enligt de nya europeiska normerna
  • Kan kombineras med takluckor i system Royal S