Aluminiumdörr ADS 70 HD

auf 46 Prozent verkleinert-leicht geschaerft

Aluminiumdörren ADS 70 HD (Heavy Duty) passar för exempelvis offentliga byggnader med många besökare. Dörren med dess karaktäristiska design är mycket stabil och kan tillverkas med stora öppningsbredder.

Egenskaper:

  • Mycket hållfast konstruktion med lång livslängd
  • Lämplig för entrépartier i starkt frekventerade byggnader
  • Byggdjup 70 mm
  • Säkerhetsklass upp till MK3
  • Dörrhöjd upp till 3000 mm
  • Maximal dörrbladsvikt 200 kg
  • Stort utbud av beslag och tillbehör

U-värdet på en dörr är avhängigt av dörrens storlek samt valet av isolerruta. För dörr ADS 70 HD är U-värdet ca 1,5-1,7 W/m2K beroende på val av isolerruta.