Glasfasad FW50+ SG

 fw50plus_sg fw50plus_sg_2

Den synliga bredden på 50 mm syns endast från insidan i system FW50+ SG. På utsidan syns endast glasytor som diskret delas av med skuggfogar alternativt en smal silikonfog. Ett annat alternativ är att ha vertikala fogar och horisontella täcklock eller vice versa.

Denna helglasfasad kan användas för alla fasadertyper i alla dimensioner och är tillåten upp till 100 m byggnadshöjd, med eller utan säkringsprofiler, beroende på myndighetskrav.

Post- och spröjsprofiler är försedda med en patentskyddad överlappande dränageprincip.

Möjligheten att variera byggdjupet gör att båda konstruktionerna klarar olika statiska krav. Det finns möjlighet att integrera överkantshängda fönster i fasadsystemen, vilka i stängt läge ger ett harmoniskt helhetsintryck utan synliga profiler.