Ishallen Gällivare

Beställare: Gällivare Kommun, Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
Byggare: NYAB
Arkitekt: MAF