Bilglas, bilrutor

Vi har varit auktoriserat Bilglasmästeri sedan 1994.

Den här frivilliga auktorisationen av bilglasmästeriföretag syftar bl a till att säkerställa tillgången på yrkesskickliga glasmästeriföretag för bilrutemontage och att höja den allmänna kompetensnivån bland glasmästeriföretag.

Stenskott

För att kunna laga stenskott och andra mindre glassprickor, nyttjar Glas Medic den senaste kemiska teknologin. Hela proceduren tar oftast mindre än 30 minuter och kvar blir endast ett knappt synbart märke. Glas Medic är anpassat för de allra flesta typer av vindrutor* (bilar, bussar, lastbilar mfl) och kan även användas på tonat glas. Rätt utförda reparationer med Glas Medic uppfyller såväl svenska som internationella säkerhetskrav.

lagning_stenskott
*Stenskott i det direkta synfältet ska ej lagas. Rutan måste bytas (se riktlinjer nedan).

 

Riktlinjer för hur det är tillåtet att reparera din vindruta

ruta

I zonerna B, C och D tillåts icke reparation då två skador ligger närmare varandra än 100 mm.

-Zon A Bredd 290 mm i centrum över ratten, begränsad i över- och underkant av vindrutetorkarbladet. Här är ingen reparation tillåten.

-Zon B Vindrutetorkarområdet på förarsidan undantaget Zon A. Reparation är tillåten på skador upp till 15 mm i diameter.

-Zon C Vindrutetorkarområdet på passagerarsidan undantaget Zon B. Reparation tillåts på skador upp till25 mm i diameter.

-Zon D Resten på vindrutan. Reparation tillåts på skador upp till 40 mm i diameter.